" Här finner ni våra fartyg som
ingår i B/B flottan "

  • Ljusne_1


BB Ljusne

Längd: 13,30 m
Bredd: 4,30 m
Djup: 1,80 m
Dragkraft: 2 ton
Fart: 8 kn
Maskin: Volvo TMD100A, 200 hk

Övrigt: Isförstärkt, iskorg, däckskran 2 t/m, lastrum, ankarspel. Bogservinsch 3 t pull 4 t brake, El-verk Bolinder Munktell 400/220 30 kva. Radar, DGPS, VHF, Max Sea pro 2D/3D sjökortsprogram.