Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra fartyg som
ingår i B/B flottan "

  • Thor_4
  • Thor_1
  • Thor_2
  • Thor_3


BB Thor

- Isbrytande bogserbåt för bogsering av pråmar och transporter av gods, material, personal. etc..
- Arbetsplattform för ROV, dykning, besiktningar, kajreparationer, broarbeten, vindkraftsbyggen etc.
- Kranenhet för utläggning av sänken, bojar och sjömärken.

Längd: 24,5 m
Bredd: 6,9 m
Djup: 3,8 m
Dragkraft: 11 ton
Fart: 10,2 kn
Maskin: Hedemora V12, 1000 hk
Klass: Sjöfartsverket, Is klass 1A

Generatorer: Mitsubishi, 400/230 V, 60 kva. MWM, 400/230 V, 40 kva.

Övrigt:
Bogserspel 8 t pull, 20 t brake, Bogpropeller 150 hk, Hiab kran 6.5 tm, 2 st radar, GPS, Autopilot, VHF och GMDSS A1, GPS-kompass, TimeZero navigation, Ekolod, Telefon.