Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra pråmar som
ingår i B/B flottan "

  • Goliat_4
  • Goliat_1
  • Goliat_2
  • Goliat_3


Goliat

- Pråm för transporter av gods, hus/byggmaterial, maskiner, grävmaskiner, skogsmaskiner, borrutrustning, kabelförläggning, virkestransporter etc.
- Arbetsplattform för dykning, borrning, geoborrning, kajreparationer, broarbeten, grävning, muddring, schaktning, vindkraftsbyggen etc.

Längd: 17 m
Bredd: 7 m
Djup: 30 cm
Höjd: 1,5 m
Lastkapacitet: 88 t

Övrigt: En körbana som är förstärkt till 3 t per hjul. 2 st ramper som är 5m långa och tål axeltryck på 15 t.