Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni vår utrustning som
ingår i B/B flottan "

Släpvagnar

Släpvagnar

Humbaur Släpvagn
Max last 1900 kg