Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni vår utrustning som
ingår i B/B flottan "

  • 01 Utrustning - Lodning och ramning


Lodning och ramning

Vi har utrustning för att utföra enklare rekognoseringslodningar och sonar undersökningar av bottenförhållanden/bottenstruktur i sjöar, vattendrag, farleder & hamnar.
Som exempelvis används till underlag för muddring, prickutsättning, kabelläggning, va-ledningar samt före och efter muddringsarbeten etc.

Vi har även ROV utrustning för att kontrollera föremål eller bottenförhållanden.
Samt ramningsutrustning för att kunna kontrollera djup i farleder och hamnar/hamnområde. Ramen kan användas ner till 7 m djup.

Utrustningen är anpassad att användas på samtliga våra enheter och kan görs i allt från små insjöar och till större projekt.

Kontakta oss gärna vid frågor eller för mer information.