Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra fartyg som
ingår i B/B flottan "

  • Bamse_3
  • Bamse_1
  • Bamse_2


BB Bamse

- Isgående bogserbåt för bogsering av pråmar, arbeten med sjökabelförläggning och transporter av gods, material, personal. etc..
- Arbetsplattform för ROV, dykning, besiktningar, kajreparationer, broarbeten etc.
- Kranenhet för utläggning av sänken, bojar och sjömärken.

Längd: 9 m
Bredd: 2,8 m
Djup: 1,1 m
Dragkraft: 1 ton
Fart: 7 kn
Maskin: Perkins, 130 hk
Vikt: 6,5 ton

Övrigt: HIAB 013 däckskran, Lastrum, Isförstärkt, Bogpropeller, Lyftöglor. DGPS, GPS kompass, Ekolod, TimeZero navigation och bottenkartering, Transportabel på lastbil.