Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

” Här finner ni vår utrustning som
ingår i B/B flottan ”


Lodning och ramning

Vi har utrustning för att utföra enklare rekognoseringslodningar och sonar undersökningar av bottenförhållanden/bottenstruktur i sjöar, vattendrag, farleder & hamnar.
Som exempelvis används till underlag för muddring, prickutsättning, kabelläggning, va-ledningar samt före och efter muddringsarbeten etc.

Vi har även ROV utrustning för att kontrollera föremål eller bottenförhållanden.
Samt ramningsutrustning för att kunna kontrollera djup i farleder och hamnar/hamnområde. Ramen kan användas ner till 7 m djup.

Utrustningen är anpassad att användas på samtliga våra enheter och kan görs i allt från små insjöar och till större projekt.

Kontakta oss gärna vid frågor eller för mer information.


Kontakta oss

Uno:
+46(0)70-397 43 95
uno(a)blomsbogsertjanst.se


Mikael:
+46(0)70-652 02 70
mikael(a)blomsbogsertjanst.se


Mattias:
+46(0)70 – 652 04 90
mattias(a)blomsbogsertjanst.se


Adress:
Vallmostigen 9
664 32 Grums
+46(0)555 – 104 44

Kontakta oss idag ifall du funderar på något: info@blomsbogsertjanst.se

Bloms Bogsertjänst AB anlitas vid olika typer av marina & sjöbaserad uppdrag.

Vår huvudsyssla har sedan företaget startades varit isbrytning vid Gruvöns Bruk i Vänern samt virkestransporter på sjön.
Utvecklingen har gått snabbt och många andra typer av jobb har utförts och idag varierar uppdragen
ständigt och därmed har vi en lång erfarenhet av sjöbaserade arbeten.

Vår hemmahamn ligger i Vänern strax intill E18 i Grums Kommun.
Naturligtvis är vårt arbetsområde inte begränsat till lokala farvatten utan sträcker sig över hela Mellansverige.

Så som Vänern, Vättern, Västkusten samt insjöar. Titta in under Våra tjänster för mer information samt vad vi sysslar med.
Vi utför uppdrag åt staten, försäkringsbolag, kommuner, företag och privatpersoner.

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller offertförfrågan.