Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra fartyg som
ingår i B/B flottan "

  • Hjalmar_1
  • Hjalmar_2


BB Hjalmar

- Isbrytande bogserbåt för bogsering av pråmar och transporter av gods, material, personal. etc..
- Arbetsplattform för ROV, dykning, besiktningar, kajreparationer, broarbeten, vindkraftsbyggen etc.
- Ramningsenhet för montering av ram för kontroll av djupgående i hamnar.

Längd: 12,4 m
Bredd: 3,8 m
Djup: 1,6 m
Dragkraft: 2,5 t
Fart: 9 kn
Maskin: Scania D 9, 250 hk

Övrigt: Isförstärkt, DGPS, GPS kompass, Ekolod, VHF & GSM Telefon. TimeZero navigation och bottenkartering. Brandpump.m.