Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra pråmar som
ingår i B/B flottan "

  • BBT6_1
  


BBT 6

- Pråm för transporter av gods, hus/byggmaterial, maskiner, borrutrustning, kabelförläggning etc.
- Arbetsplattform för dykning, borrning, geoborrning, kajreparationer, broarbeten etc.

Längd: 6 m
Bredd: 4,5 m
Höjd: 0,78 m
Djup: 0,2 m
Lastkapacitet: 5 ton

Övrigt: Tvådelad pråm. Transportabel på lastbil. "Piggar" för mantåg.