Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra pråmar som
ingår i B/B flottan "

  • BBT8_1
  • BBT8_2
  • BBT8_3
 


BBT 8

- Delbar pråm för transporter av gods, hus/byggmaterial, maskiner, borrutrustning, kabelförläggning etc.
- Arbetsplattform för dykning, borrning, geoborrning, kajreparationer, broarbeten, grävning, muddring, schaktning etc.

Längd: 8 m
Bredd: 5 m
Höjd: 0,77 m
Djup: 0,25 m
Lastkapacitet: 8 ton

Övrigt: Delbar i 2 delar. Transportabel på lastbil. Variabel öppning i däck för ex. borrning. Stödben med tryckdjup till 5 m. 2 st körramper.