Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra pråmar som
ingår i B/B flottan "

  • BBT8_1
  • BBT8_2
  • BBT8_3
 


BBT 8

- Pråm för transporter av gods, hus/byggmaterial, maskiner, borrutrustning, kabelförläggning etc.
- Arbetsplattform för dykning, borrning, geoborrning, kajreparationer, broarbeten, grävning, muddring, schaktning etc.

Längd: 8 m
Bredd: 5 m
Höjd: 0,77 m
Djup: 0,25 m
Lastkapacitet: 8 ton

Övrigt: Tvådelad pråm, Transportabel på lastbil. 5 m stödben. 2 st körramper.