Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra pråmar som
ingår i B/B flottan "

  • Helge_1
  • Helge_2


Helge

- Modulpråm för transporter av gods, hus/byggmaterial, maskiner, grävmaskiner, skogsmaskiner, borrutrustning, kabelförläggning, virkestransporter etc.
- Arbetsplattform för dykning, borrning, geoborrning, kajreparationer, broarbeten, grävning, muddring, schaktning, vindkraftsbyggen etc.

Längd: 18 m
Bredd: 7.4 m
Djup: 45 cm
Höjd: 1,5 m
Lastkapacitet: 88 t

Modulmått:
Längd: 6 m
Bredd: 2.5 m
Djup: 45 cm
Höjd: 1,5 m
Vikt: 6 t


Övrigt: Modulpråm i 9 moduler med stor flexibilitet på hopsättnings och utbyggnads möjligheter. Ex. 18 m x 7,4 m eller 12 m x 10,5 m.
Transportabel på lastbil. Variabel öppning i däck för ex. borrning. 2 st ramper som är 5 m långa och tål axeltryck på 15 t.
Möjlighet för att montera 12 m långa stödben.