Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni vår utrustning som
ingår i B/B flottan "

Lyft och förtöjning

Ankare
3,3 ton, 2,8 ton, 500 kg, 150 kg. 50 kg i olika utföranden.
Betongsänken till bojar och båtar finns i olika vikter så som 300kg & 500kg etc.


Vinschar
Hydrauldrivna för wire eller trossar. 


Lyft
Utrustning för lyft och förankring.


Förtöjning och ankringsutrustning
Trossar, rep och vajrar finns i olika längder och dimensioner.

Kontakta oss gärna vid frågor eller för mer information.