Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni våra pråmar som
ingår i B/B flottan "

  • Pan_1
  • Pan_2
  • Pan_3


Pan

- Delbar pråm för transporter av gods, hus/byggmaterial, maskiner, grävmaskiner, skogsmaskiner, borrutrustning, kabelförläggning, virkestransporter etc.
- Arbetsplattform för dykning, borrning, geoborrning, kajreprationer, broarbeten, grävning, muddring, schaktning, vindkraftsbyggen etc.

Längd: 12 m
Bredd: 6 m
Djup: 0,5 m
Höjd: 1,55 m
Kran: V Kran 10,92 t/m
Aktionsradie: 1 t på 9,2 m
Lastkapacitet: 45 t

Övrigt: Delbar i 4 delar som väger 6 t/st. Transportabel på lastbil. Variabel öppning i däck för ex. borrning. Dieseldrivet hydraulaggregat,
Stödben med tryckdjup ner till 7 m djup. Timmergrip, pålhammare, mudderskopa och skrotgrip. 2 st körramper som tål axeltryck på 8 t.