Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

" Här finner ni vår utrustning som
ingår i B/B flottan "

Trimble GNSS

Precisions GPS för inmätning av bojar och bojsänken etc.
Handdator och mätstång.
Teoretisk noggrannhet  10 cm.

 

Kontakta oss gärna vid frågor eller för mer information.