Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning • Marina arbeten

” Bloms Bogsertjänst utför dagligen
uppdrag inom sjötransporter ”Vi utför dagligen uppdrag som: 

• Kabelläggning och sjöledningar
• Hamn och serviceföretag till sjöfarten
• Ekolodning/bottenstrukturer in i hamnar och farleder samt ramning
• Isbrytning, bogsering och bärgningsarbeten 
• Virkestransporter, muddring och pålning
• Undervattensjobb som borrning och sprängning med dykare
• Prick- och bojunderhåll som utsättning/intagning samt underlag för nyutsättning

Assistans vid:

• Vattenprovtagningar
• Brandbekämpning och oljesanering
• Byggnationer, reparation och underhållsarbeten såsom blästring och målning till sjöss av exempelvis hopptorn, bryggor och kajer

Transporter av:

• Personal till marina anläggningar
• Maskiner som grävmaskiner och skogsmaskiner
• Hus- och byggmaterial
• Cisterner
• Försäljning/utläggning av länsor och oljelänsor
• Uthyrning av arbetsbåtar och pråmar
• Personal med körkort för tunga maskiner såsom lastmaskiner, timmertruckar och motvikstruckar

Kontakta oss idag ifall du funderar på något: info@blomsbogsertjanst.se

Bloms Bogsertjänst AB anlitas vid olika typer av marina & sjöbaserad uppdrag.

Vår huvudsyssla har sedan företaget startades varit isbrytning vid Gruvöns Bruk i Vänern samt virkestransporter på sjön.
Utvecklingen har gått snabbt och många andra typer av jobb har utförts och idag varierar uppdragen
ständigt och därmed har vi en lång erfarenhet av sjöbaserade arbeten.

Vår hemmahamn ligger i Vänern strax intill E18 i Grums Kommun.
Naturligtvis är vårt arbetsområde inte begränsat till lokala farvatten utan sträcker sig över hela Mellansverige.

Så som Vänern, Vättern, Västkusten samt insjöar. Titta in under Våra tjänster för mer information samt vad vi sysslar med.
Vi utför uppdrag åt staten, försäkringsbolag, kommuner, företag och privatpersoner.

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller offertförfrågan.